top of page

1. Загальна хірургія

 

Досвід використання сітчатих алотрансплантатів Ventralex TMST Hernia Patch із технологією Sepra при лікуванні защемлених пупових та післяопераційних вентральних гриж.

Інноваційні підходи до лікувальної тактики раку шлунка, ускладненого кровотечею, стенозом та перфорацією.

Клінічна ефективність патогенетично обґрунтованого методу профілактики спайкової хвороби.

Оптимізація первинної хірургічної обробки рани при травмах мирного часу.

Особливості герніопластики при защемлених грижах живота.

Особливості профілактичної гемостатичної терапії у пацієнтів з гемостазіопатіями в ургентній хірургії.

Періопераційні ускладнення при хірургічному лікуванні калькульозного холециститу у хворих похилого і старечого віку.

Результати лікування пахвинних гриж.

Результати протезуючої пластики черевної стінки у хворих на великі та велетенські серединні післяопераційні вентральні грижі з використанням методів сепарації компонентів черевної стінки.

Хірургічні аспекти лікування гостроускладнених дуоденальних виразок.

2. Судинна хірургія

 

Вибір компресійного трикотажу після втручань при варикозній хворобі нижніх кінцівок.

bottom of page